Reglement Botenstalling

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

.... op het terrein en in de loods van BANKERT BOATING BV

 • Roken en open vuur is ten strengste verboden in de werkplaats en de loods;
 • Het door de eigenaar van de boot gemaakte rommel moet elke avond worden opgeruimd;
 • Men moet altijd alle voorzorgen nemen om te voorkomen dat andere boten hinder ondervinden van de ¬†uitgevoerde werkzaamheden;
 • Diverse soorten afval dienen in speciaal daarvoor geplaatste containers te worden gedeponeerd;
 • Accu's en gasflessen moeten van boord worden verwijderd en kunnen in een speciale bergplaats worden ondergebracht;
 • Werkzaamheden met grote vervuiling moet in overleg met Bankert Boating BV gebeuren;
 • Werkzaamheden door andere bedrijven mag, maar uitsluitend in overleg met Jacht Service Vlissingen;
 • Bankert Boating BV ( BB) of Jacht Service Vlissingen (JSV) zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan jachten tijdens de winterberging;
 • BB en JSV zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens transport en stalling;
 • De eigenaar moet verzekerd zijn tegen schade ten gevolge van de werkzaamheden;
 • BB en JSV zijn niet aansprakelijk voor schade door brand in werkplaats of loods;
 • Schade of ongevallen altijd direct melden;
 • Bij brand de daarvoor bestemde brandblussers of brandslangen gebruiken;
 • Verwarmingen en kachels alleen in overleg laten branden;
 • Het is niet toegestaan stekkers in het stopcontact te laten zitten bij het verlaten van het gebouw;
 • Het is verboden auto's voor de deuren van de loods of ingangspoorten te plaatsen;
 • Auto's mogen alleen in de loods om te laden of te lossen;
 • Huisdieren mogen alleen aangelijnd op het terrein aanwezig zijn;
 • Het terrein is voor bootbezitters, die hun boot op het terrein hebben gestald, ten allen tijd bereikbaar